Ayu Nakata (8 pics)
Ayu Nakata aka “Mieze” is an illustrator based out of Osaka, Japan. She combines watercolors, acrylics, and pastels which gives off that dreamy serene effect.

Ayu Nakata

Ayu Nakata

Ayu Nakata

Ayu Nakata

Ayu Nakata

Ayu Nakata

Ayu Nakata

mieze018.net

mieze018.net
Related Post

Leave a Reply